Hope YTY - Yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä

Opettajat yrittämisen asialla

Tarvitaan yhteinen suoritushaaste

Tekemällä oppii enemmän

Yhdessä olemme vahvempia

Virheviesti

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa menu_set_active_trail() (rivi 2405 tiedostossa /home/hope/public_html/includes/menu.inc).

Ahlmanilla on paras yrittäjyysmenetelmä 15.4.2014

Apulaisrehtori Taina Eweiss kiittää palkinnosta, joka Ahlmanin ammattiopistolle luovutettiin parhaan yrittäjyysmenetelmän ansiosta Taitaja2014-tapahtuman päätösjuhlassa. (Kuva Tarmo Valmela)

 

Ahlmanin ammattiopistosta on tulossa tiimiyrittäjyyden huippuyksikkö ammatilliselle toiselle asteelle vuoteen 2020 mennessä. Tämä toteutetaan ottamalla valmentava opettajuus sekä tiimioppiminen ja tiimiyrittäjyys käyttöön eri koulutusohjelmissa.

Opiskelijoille luodaan mahdollisuus suorittaa ammatillisten tutkinnon osien opintoja ja työssäoppimista hyödyntäen pedagogista osuuskuntaa.

Ahlmanin malliin kuuluu pitkäjänteisyys, määrätietoisuus ja rohkeus kaikessa toiminnassa. Opettajien ja esimiesten muutosvalmiutta parannetaan innostamalla heitä valmentautumaan ja oppimaan uudenlaista pedagogiikkaa.

Vauhtia tavoitteiden saavuttamiseen haetaan myös verkostohankkeista, esimerkiksi käynnistymässä olevasta Hope YTY -hankkeesta.

"Olemme oikealla tiellä"

Ahlmanin malli sai valtakunnallista tunnustusta, kun se valittiin vuoden yrittäjyysmenetelmäkilpailun voittajaksi.

– Olemme yllättyneitä mutta hyvin otettuja tästä kunniasta. Usein sitä arjessaan on niin kiinni omissa ympyröissään, että muiden koulutuksenjärjestäjien jutut tuntuvat hienommilta. Tämä palkinto vahvistaa, että olemme oikealla tiellä, iloitsee apulaisrehtori Taina Eweiss.

Ahlmania kiitetään erityisesti siitä, että se on nostanut yrittäjyysopetuksen keskeiseksi strategiseksi toiminnaksi. Yrittäjyysopinnot on ammattiopistossa liitetty selkeästi osaksi opetussuunnitelmaa.

Voittoon vaikutti myös se, että yrittäjyysopinnot ovat mahdollisia kaikille opiskelijoille. Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osa on Ahlmanilla sisällytetty kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin. Opiskelija voi suorittaa sen NY-yrityksessä, osuuskunnassa tai omassa yrityksessään.

– Olemme muuttamassa Ahlmanilla oppimisympäristöjä vähitellen valmentavaa opettajuutta, tiimioppimista ja tiimiyrittäjyyttä tukeviksi. Yrityshautomo ja kaksi uutta dialogiluokkaa, Ansari ja Kasari, ovat saaneet hyvän vastaanoton niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin.

Opiskelijat ottavat vastuun

Opetushallituksen rahoittamien PYRI 2- (Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toiselle asteelle) ja Hope OSK -hankkeiden innoittamana Ahlmanille perustettiin uudenlaiseksi pedagogiseksi oppimisympäristöksi Osuuskunta Versova, jonka toiminta on vielä alussa.

Tänä keväänä oppilaitoksessa pilotoidaan kolme 10 opintoviikon ammatillista tutkinnon osaa Osuuskunta Versovaa hyödyntäen.

Tainan mielestä pedagoginen osuuskunta on loistava ympäristö tiimioppimiselle ja tiimiyrittäjyydelle, jotka vahvistavat ihan uudella tavalla opiskelijoiden oma-aloitteisuutta sekä ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.  On selvästi nähtävissä, kuinka opiskelijat ottavat osuuskunnassa konkreettisemmin vastuun opinnoistaan, jolloin poissaolotkin vähenevät.

Ahlmanilla mietitäänkin jo, miten osuuskunta saataisiin mahdolliseksi kaikkiin tutkinnon osiin.

– Uskon osuuskuntaan pedagogisena oppimisympäristönä mutta ajattelen, että siitä pitää kehittää toiselle asteelle ja Ahlmanille soveltuva oma malli. En lähtisi suoraan kopioimaan Tiimiakatemian mallia, jossa opiskelijat heti opintojen aluksi perustavat omat osuuskunnat.

Rakenteita ryhdyttävä purkamaan

Uudet oppimisympäristöt vaativat toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa valmentavaa opettajuutta. Rakenteita pitää Tainan mielestä purkaa ja luottaa enemmän niin opettajiin kuin opiskelijoihinkin. Heille täytyy antaa enemmän vastuuta.

– Opettajien resurssit on muutettava niin, että he voivat enemmän itse miettiä, miten tuntinsa käyttävät.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita samaan aikaan yksilöllisillä opintopoluilla erilaisissa oppimisympäristöissä osaamisperusteisuutta vahvistaen (lähiopetus, työssäoppiminen, laajennettu työssäoppiminen, pedagoginen osuuskunta). Siksi oppilaitoksessa  tulee yhdessä miettiä opiskelijoiden ohjauksen toteuttamiseen toimiva malli. Tässä muutoksessa opettajan rooli muuttuu valmentavampaan suuntaan.

Innostusta tiimiyttämiseen ja valmentavaan otteeseen Ahlmanin opettajat hakevat Tiimimestarit-valmennuksesta. Yrittäjyyskasvatus ei ole jatkossa enää vain yrittäjyysopettajan tehtävä, sillä niin ammatillisten opettajien asenne yrittäjyyskasvatukseen kuin sen osaaminenkin muuttuvat valmennuksen myötä vauhdikkaasti.

– Onneksi menin itsekin Tiimimestari-valmennukseen. Ilman sitä olisin aseettomampi vastaamaan osaamisperusteisuuden tuomaan muutokseen. Nyt minulla on ainakin käyttökelpoisia työkaluja muutoksen kohtaamiseen, Taina miettii.

Johdon ja opettajakunnan yhteinen ymmärrys valmentavasta opettajuudesta, tiimioppimisesta ja tiimiyrittäjyydestä antaa hänen mielestään oppilaitokselle hyvät mahdollisuudet uudistaa opetusta toisella asteella.

Ja kun useampi opettaja muuttaa samoihin aikoihin oppilaitoksessa opettajuutta, he voivat reflektoida saatuja oppeja toistensa kanssa. Ahlmanin opettajakunnan yhteistä näkemystä pedagogisten oppimisympäristöjen ja opettajuuden arvoista, visiosta 2020 ja toimintaperiaatteista luodaan myös 24 tunnin leirillä toukokuussa.

 

Ahlmanin ammattiopisto